E-arşiv Fatura

 

 

E-Arşiv Fatura 

·         Gelen & Giden içerik arşivleme
·         1:50 sıkıştırma oranı
·         Full Text Arama desteği
·         E-imza, Mali Mühür ve Zaman Damgası Entegrasyonu
·         Tüm dijital çıktılarınızı tek merkezde toplayın: E-FaturaE-Defter, PDF,EBYS, PDF/A,XML, web, vb..
·         Gelişmiş Raporlama seçenekleri
·         Üst Düzey Güvenlik Altyapısı
·         Özelleştirilebilir Gözden Geçirme & Onay akışları
 

 

EDM E-ARŞİV FATURA HAKKINDA

Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir. E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır

 

E-Arşiv Fatura Avantajları

·         Kağıt fatura sıfırlama nedeniyle fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması

·         Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim

·         Oparasyonel etkinlik ve verimlilik artışı

·         Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı

·         Uluslararası standartlara uyum

·         Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar

·         Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı

·      Tüm muhasebe programlarıyla uyumluluk

·         3DS Güvenlik Sistemi ile saklama

·         Akıllı VKN ve TC Kimlik uygulaması

·         Gelen E-Faturaların ticari program stoğuna yazdırılması

·         Grup şirket ve şube tanımlaması ve tek platform yönetim yeteneği

·         Sınırsız kullanıcı tanımlama imkanı

·         İlgili alıcıya e-faturayı tekrar gönderebilme seçeneği

·         FULL TEXT Arama imkanı ile faturadaki her alanı arama

·         E-mail yoluyla süreç bildirimleri

·         Gelişmiş raporlama imkanı

·         %95 depository sıkıştırma özelliği ile e-faturaların uzun dönem arşivleme imkanı

 

Kimler Kullanmak Zorunda
 

·    Yıllık cirosu 5.000.000 TL ’nin üzerinde olan elektronik ticaret sitelerinin sattıkları ürünler için 1.1.2016 tarihinden itibaren müşterilerine E-Arşiv Fatura yönetmeliği kapsamında PDF formatında faturaları müşterilerini bildirdiği E-Mail adreslerine göndermek zorundadırlar. Kağıt fatura düzenleyemezler.

·    Bunun dışında Türkiye’deki tüm şirket, kobiler ve bireysel şirketler; tüm bireysel müşterilerine PDF formatında fatura gönderebilmek için E-Arşiv Fatura yönetmeliği kapsamına kendi istekleri ile girebilirler.

·         E-Arşiv Fatura uygulamasına geçebilmek için öncellikle E-Fatura mükellefi olmak gerekmektedir.

Doğrudan Entegrasyon
 

E-Arşiv Fatura Özel Entegrasyon

·         Özel Entegratör; hizmet verilen mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla mükellefin bilgi işlem sisteminin GİB sistemiyle entegre edilmesidir.

·      Böylece bireylere faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, teknik yeterliliğe sahip bir Özel Entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmaktadır.

·         Özel Entegratör muhasebe programlarına tam entegrasyon sağlayarak müşterilerin etkin ve verimli şekilde bireysel fatura işlemlerini yapmasını sağlar

Özel Entegratör Kullanımı

·         Mükellef E-Faturada çalıştığı özel entegratöre E-Arşiv Fatura başvurusunu yapar.

·         E-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin mali mühür sertifikası ürettirmeleri, daha sonra özel entegratör kurumlar ile anlaşma yapmaları gerekmektedir.

·         Özel Entegratör sözleşme yaptığı mükellefi Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirir.

·         Ayrıca Hesabı kapatılan mükelleflerin bilgileri aynı yöntemle elektronik ortamda Başkanlığa bildirilecektir.

·         Mükellef, istemesi halinde faturasını Özel Entegratörün mali mühür ile onaylanarak gönderilmesini isteyebilir.

·         Özel entegratör ile yapılan sözleşmede kullanıcı hesabı ile yapılabilecek işlemler açıkça belirtilerek taahhüt edilecektir.

E-Arşiv Fatura Özel Entegratör Seçimi

·         Mükellef E-Faturada çalıştığı özel entegratöre E-Arşiv Fatura başvurusunu yapar.

·         E-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin mali mühür sertifikası ürettirmeleri, daha sonra özel entegratör kurumlar ile anlaşma yapmaları gerekmektedir.

·         Özel Entegratör sözleşme yaptığı mükellefi Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirir.

·         Ayrıca Hesabı kapatılan mükelleflerin bilgileri aynı yöntemle elektronik ortamda Başkanlığa bildirilecektir.

·         Mükellef, istemesi halinde faturasını Özel Entegratörün mali mühür ile onaylanarak gönderilmesini isteyebilir.

·         Özel entegratör ile yapılan sözleşmede kullanıcı hesabı ile yapılabilecek işlemler açıkça belirtilerek taahhüt edilecektir. GİB onaylı E-Arşiv Fatura entegratörü ile anlaşmak gerekmektedir.

·         Entegrasyonun Maliye Bakanlığının E-Arşiv Fatura standartları ile tamamen uyumlu çalışabilecek duruma getirmesini sağlamak.

·         Çalışılacak entegratörün elektronik ortama uyumlanma ile ilgili diğer konularda da vizyonu ve deneyimi olması gelecekte sizi yeni ve farklı firmalarla çalışma zorluğundan kurtarır. Birlikte kurulacak işbirliği sizi gelecekte de güçlü kılar.

·         Kullanım kolaylığı ve esnek yazılımı olan bir entegratörü tercih etmek.