KEP(Kayıtlı Eposta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kep Hakkında

EDM, KEP sistemi sayesinde kullanıcılarına talep etmeleri halinde deliller haricinde tüm içerikleri de ömür boyu saklama garantisi vererek, kullanıcıların içeriğin kaybolması, silinmesi ya da içeriğin değiştirilmesini engelleye bilme konusunda da güvenli bir hizmet sunabilmektedir. Ayrıca sistemde her bir ileti başında aynı miktarda SMS ile bilgilendirme konusunda da bedelsiz bir hizmet sunarak pazarda farklılaşmıştır.

” Türkiye de ilk ve tek olarak sadece EDM KEP hizmetinde ücretsiz bilgilendirme sms’i ve 250 mb posta kutusu alanı verilmektedir. Pazarda ki tüm rakiplerin uygulaması bilgilendirme sms’i için ücret uygulamak ve sadece 100 mb posta kutusu alanı sağlamaktadır.’’

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkâr edilebilen bir iletişim şeklidir. KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır. Daha basit bir ifade ile KEP; gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin sonradan değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği ve delil niteliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir.

Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat, ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, hesap ekstreleri, kredi kartı ekstre gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanacaktır.

Yoğun personel çalıştıran ve özellikle saha personeli olan işletmelerde, bordro, izin formu, masraf pusulaları gibi tarafların tebliğ ve tebellüğ işlemini gerektiren konularda iş kanunu madde 37’ye uygun şekilde KEP sistemi çözüm olabilmektedir.

Üretici-Dağıtıcı-Bayi üçgeninde siparişler, alacak ve tahsilatlar gibi uyuşmazlık konusu olabilecek her türlü işlemlerde KEP sistemi çözüm olabilmektedir. Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEPHS tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile mümkün olabilecektir.

Bireysel Kep Başvuru Belgeleri

  • Bireysel Başvuru Formu(tarafımızdan temin edilir)
  • Bireysel Kullanıcı Taahhütnamesi(tarafımızdan temin edilir)
  • T.C. Kimlik Fotokopisi vYetkili İmza / Kaşe

 

Kurumsal Kep Başvuru Belgeleri

  • Kurumsal Başvuru formu (tarafımızdan temin edilir)
  • Kurumsal Kullanıcı Taahhütnamesi (tarafımızdan temin edilir)
  • Son 1 Yıl içerisinde alınmış faaliyet belgesi veya ticaret sicil tasdiknamesi
  • Şirket imza yetkilisi kimlik fotokopisi
  • Yetkili Kaşe/İmza
  • NOT : Kep işlemleri vekâletname ile yapılabilir. (Ancak vekâletname de mutlaka KEP adresi almaya ibaresi geçmek zorundadır.)